Valt uw organisatie onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)?

Publicatiedatum: 24-09-2023

Met dit self-assessment weet u of de Wbni op uw organisatie van toepassing is.

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) is bedoeld om Nederland digitaal veiliger te maken door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen.

Met dit self-assessment bepaalt u voor uw bedrijf:

* Bent u een digitale dienstverlener (digital service provider ofwel DSP) en is de Wbni-zorgplicht en meldplicht op uw organisatie van toepassing?
* Heeft verstoring van uw dienstverlening mogelijk aanzienlijke gevolgen? En weet u waar u dit kunt melden?
* Zijn beveiligingsmaatregelen passend bij de beveiligingsdoelstellingen van de Wbni?
* Valt u onder toezicht van de toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur?

Dit self-assessment bevat veel vragen over uw informatiebeveiliging en kan daarom het beste worden ingevuld door degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn binnen uw bedrijf.

Voor alle duidelijkheid: het invullen van dit self-assessment is absoluut anoniem.

Hiermee kunt u zien hoe u scoort t.o.v. de andere digitale dienstverleners die dit hebben ingevuld. En u kunt de eigen uitkomsten downloaden als .pdf en gebruiken om de digitale weerbaarheid aan de directietafel te agenderen.