Welkom

Publicatiedatum: 15-04-2024

Sinds 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gelden er regels voor wegwerpbekers en –bakjes die plastic bevatten. Met deze regelhulp gaat u na welke regels van toepassing zijn op uw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen. Meer informatie over de regelgeving vindt u op minderwegwerpplastic.nl. U vindt op deze website ook antwoord op veelgestelde vragen.

In drie stappen naar een advies voor uw situatie
De regelhulp bestaat uit drie korte stappen. In stap 1 gaan we na of u gebruik maakt van producten die onder de regelgeving vallen. In stap 2 gaan we na in welke omgeving u uw werkzaamheden uitvoert. De regelgeving maakt namelijk onderscheid tussen consumptie op locatie en consumptie voor afhalen en bezorgen. Als u gebruik maakt van producten die onder de regelgeving vallen, doorloopt u stap 3. In deze laatste stap gaan we na welke mogelijkheden u heeft om aan de regelgeving te voldoen, passend bij uw locatie en gebruikers.

Aan het eind van de regelhulp ontvang u een advies voor uw situatie. Hierin staat beschreven welke opties u heeft om aan de regelgeving te voldoen. Het advies is als PDF te downloaden of per email te ontvangen.