Welkom

Publicatiedatum: 21-09-2023

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor wegwerpbekers en –bakjes waar plastic in zit. Met deze regelhulp gaat u na welke regels van toepassing zijn op uw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen. Meer informatie over de regelgeving vindt u op minderwegwerpplastic.nl.

In drie stappen naar een advies voor uw situatie
De regelhulp bestaat uit drie korte stappen. In stap 1 gaan we na of u nu gebruik maakt van producten die onder de regelgeving vallen. In stap 2 gaan we na in welke omgeving u uw werkzaamheden uitvoert. De regelgeving maakt namelijk onderscheid tussen consumptie op locatie en consumptie voor afhalen en bezorgen. Tot slot gaan we in stap 3 na welke mogelijkheden u heeft om aan de regelgeving te voldoen, passend bij uw locatie en gebruikers.

Aan het eind van de regelhulp ontvang u een advies voor uw situatie. Hierin staat beschreven welke opties u heeft om aan de regelgeving te voldoen. Het advies is als PDF te downloaden of per email te ontvangen.