Omschakelen naar kringlooplandbouw
Hoe maakt u de juiste keuzes voor een duurzame toekomst van uw landbouwbedrijf? De Kringlooplandbouwscan helpt u hierbij. Doe de scan en krijg advies over fiscale en subsidieregelingen, kennis die aansluit bij uw bedrijf en verhalen uit de praktijk.

Het advies verwijst naar informatie op de overheidswebsites Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Groeien naar morgen en Groen Kennisnet.

Wilt u het advies nog eens rustig nalezen? Download het en sla het op.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via de website [Groeien naar morgen](https://www.groeiennaarmorgen.nl/contact)
De Kringlooplandbouwscan is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
## Privacyverklaring

Deze tool is mede ontwikkeld door het [Kenniscentrum Regelhulpen](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/overige-voorzieningen/regelhulpen/) van [RVO](https://www.rvo.nl/).

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons [Privacybeleid](https://www.rvo.nl/over-ons/privacy#).
## Disclaimer

We hebben ons best gedaan om de teksten van deze Regelhulp zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. De teksten van deze Regelhulp geven u geen rechten.
# Toegankelijkheid Regelhulpen voor bedrijven

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook.
Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons
melden.

## Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites
moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale
toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoordelijkheid afleggen
in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

## Toegankelijkheidsverklaring

[![Toegankelijkheidsverklaring](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/files/verklaring/label/3d33fa57af92d2148e96e2ee72c2e22b.6723.svg)](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6723)

## Maatregelen toegankelijkheid

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze
(dagelijkse) processen:
- Toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele
proces van onze website.
- Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website regelmatig op
toegankelijkheid. Zij onderzoeken functioneel-technische en redactionele onderdelen.
Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
- Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar
nodig.

## Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk
blijkt? Stuur dan een e-mail naar [toegankelijkheid@rvo.nl](mailto:toegankelijkheid@rvo.nl).