Welke stappen kunt u zetten op weg naar kringlooplandbouw?
Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Maar vaak heeft u het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De Kringlooplandbouwscan kan u helpen bij het maken van die keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de *Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden* over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

- Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
- Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
- Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Het advies kunt u downloaden.

Heeft u vragen over deze Kringlooplandbouwscan, neem dan contact op via het [platform kringlooplandbouw](https://www.platformkringlooplandbouw.nl/contact)
De Kringlooplandbouwscan is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.