Welke stappen kunt u zetten op weg naar kringlooplandbouw?
Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Maar vaak heeft u het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De Kringlooplandbouwscan kan u helpen bij het maken van die keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de *Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden* over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

- Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
- Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
- Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Het advies kunt u downloaden.

Heeft u vragen over deze Kringlooplandbouwscan, neem dan contact op via het [platform kringlooplandbouw](https://www.platformkringlooplandbouw.nl/contact)
De Kringlooplandbouwscan is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
## Privacyverklaring

Deze tool is mede ontwikkeld door het [Kenniscentrum Regelhulpen](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/overige-voorzieningen/regelhulpen/) van [RVO](https://www.rvo.nl/).

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons [Privacybeleid](https://www.rvo.nl/over-ons/privacy#).
## Disclaimer

We hebben ons best gedaan om de teksten van deze Regelhulp zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. De teksten van deze Regelhulp geven u geen rechten.
# Toegankelijkheid Regelhulpen voor bedrijven

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook.
Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons
melden.

## Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites
moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale
toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoordelijkheid afleggen
in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

## Toegankelijkheidsverklaring

[![Toegankelijkheidsverklaring](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/files/verklaring/label/3d33fa57af92d2148e96e2ee72c2e22b.6723.svg)](https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6723)

## Maatregelen toegankelijkheid

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze
(dagelijkse) processen:
- Toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele
proces van onze website.
- Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website regelmatig op
toegankelijkheid. Zij onderzoeken functioneel-technische en redactionele onderdelen.
Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
- Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar
nodig.

## Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk
blijkt? Stuur dan een e-mail naar [toegankelijkheid@rvo.nl](mailto:toegankelijkheid@rvo.nl).