Met deze regelhulp weet u in ongeveer 3 minuten of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid. Deze scan is bedoeld voor ondernemers en (financieel)adviseurs.

**Kom ik in aanmerking voor internationale financiering of exportverzekering?**

Heeft u plannen om te gaan importeren, exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt Nederlandse ondernemers met financiering en exportkredietverzekeringen.

Het resultaat van de regelhulp is geen garantie dat u financiering krijgt.