Welkom

Publicatiedatum: 21-09-2023

BOMOS staat voor Beheer en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Het is een verzameling van good practises over het goed inrichten van het beheer van een standaard. Deze good practices zijn ook prima toe te passen op de inrichting van het beheer van een afsprakenstelsel.

BOMOS biedt strategisch inzicht maar ook praktische tips om zelf een succesvolle standaard te maken. Het geeft tips op vragen zoals:

  • Hoe betrekt u stakeholders?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw standaard keer-op-keer aansluit op gebruikerswensen?
  • Hoe regelt u de financiering?

Deze BOMOS meting biedt u inzicht op welk niveau het beheer van een bepaalde standaard (of stelsel) is georganiseerd. U kunt het beste deze meting met partijen invullen die een rol hebben in deze standaard en met hen in gesprek gaan over die onderdelen waar verschillende meningen over bestaan.

BOMOS geeft u dus inzicht.  De vragenlijst is opgebouwd aan de hand van het activiteitenmodel die in het onderstaande afbeelding staat. Loopt u vast of snapt u een vraag niet? Neem contact op met de organisator van het assessment of met Logius.

Wilt u meer weten over BOMOS? Ga naar BOMOS | Logius