Welkom bij de AVG-Regelhulp

Publicatiedatum: 04-10-2023

Privacybescherming is een continu proces. Deze Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt u om te toetsen of uw organisatie (nog steeds) aan een aantal belangrijke verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet. Zodat u weet of en - zo ja - hoe u in actie moet komen.

Voor wie is de AVG-Regelhulp bedoeld?

Deze Regelhulp is bedoeld voor álle verwerkingsverantwoordelijken. Oftewel: voor iedere organisatie - groot of klein - die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de middelen bepaalt. Dus onder meer voor bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen.

Wat kunt u niet met de AVG-Regelhulp?

De informatie in deze Regelhulp is beknopt en bedoeld voor eigen gebruik. De uitkomsten kunt u niet gebruiken om aan te tonen dat u aan de AVG voldoet. De AP houdt altijd het recht om onderzoek te doen binnen uw organisatie en handhavend op te treden als dat nodig is.

Voor uitgebreidere informatie over de regels van de AVG en de bevoegdheden van de AP zie autoriteitpersoonsgegevens.nl

Een goed privacyverhaal

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. Zorg daarom dat u als organisatie een goed privacyverhaal heeft. Niet alleen omdat de wet dat van u vraagt, maar vooral omdat uw doelgroep dat van u verlangt.