Quickscan NIS2-richtlijn

Publicatiedatum: 04-03-2024

Wacht niet af, maar ga nu al aan de slag

Cyberveiligheid is cruciaal bij de bescherming van de organisatie tegen toenemende cyberdreigingen. De Europese NIS2-richtlijn vraagt van ‘belangrijke’ en ‘essentiële’ organisaties een hogere cyberweerbaarheid. De bepalingen uit deze richtlijn worden nu omgezet in nationale wetgeving. Omdat dit doorgaans niet in een handomdraai te realiseren is, adviseert de overheid om niet af te wachten totdat wetgeving er is, maar alvast voorbereidingen te treffen.

Europese NIS2-richtlijn als toetssteen

Controleer via de 40 vragen in deze Quickscan hoe de cyberbeveiliging van de organisatie ervoor staat, conform de strekking van de Europese NIS2-richtlijn. De NIS2 gaat over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Ga er bij het invullen van de vragen er vanuit dat deze voor zowel de IT- als OT-omgeving gelden. Operationele Technologie (OT) is de industriële hard- en software die activa en processen monitort of bestuurt.

De scores en het aangereikte handelingsperspectief zijn bedoeld als eerste hulp in de voorbereiding en geven geen garantie dat de organisatie al voldoet aan de toekomstige NIS2-wetgeving. Actiepunten? Gebruik de adviezen en hulpmiddelen om stappen in de goede richting te zetten met technische of organisatorische maatregelen.

Op welke organisaties is de NIS2 van toepassing?

Op organisaties die behoren tot specifieke sectoren en aan enkele criteria voldoen. Via de NIS2-Zelfevaluatie check je of de organisatie hieronder valt.

Anonieme verwerking en PDF als uitkomst

De antwoorden in de QuickScan zijn niet herleidbaar tot een persoon, organisatie of IP-adres. Uiteraard kun je de score van deze zelfscan downloaden en gebruiken als actiepuntenlijst. Heb je suggesties ter verbetering, gebruik dan graag de "Geef uw mening"-button.